Milé dámy,

dnešním dílem Tarotového dýchánku se dostáváme na jeho úplný konec. Trvalo nám to téměř jeden rok a doufám, že to pro vás bylo stejně fajn jako pro mě :)Takže "na rozloučenou" si pojďme trochu popovídat o poslední pětici pohárových karet.

Šestka Pohárů

Crowley ji prezentuje nejvíce jako znovuobjevení vlastní sexuality, umění prožít intimní kontakt tak, abychom z něj měli potěšení. Co bych zdůraznila (a to je právě přejato spíše z Rider Waite Tarotu), je důraz kladený na nějakou zkušenost z minulosti. Něco nás naučí prožívat nynější city lépe a intenzivněji na základě dřívějšího zážitku. Důležité je zde to, že zkušenost a poučení má být to jediné, co si z minula bereme, jinak se zpět vůbec vracet nemáme, karta je totiž zároveň varováním před ustrnutím v dávno zašlých zážitcích, což zabraňuje prožití současnosti.

 

Sedmička Pohárů

Znamená citovou únavu a hlavně jakési procitnutí z citové poblouzněnosti, protože tato karta nám často dává pocítit, že určité věci nám nepřinášejí tolik potěšení a uspokojení, jak bychom očekávali na začátku. Může tedy docházet k rozčarování, nechuti pokračovat dál. Samozřejmě, že pokud si dáme tu snahu a zkusíme znovu najít nějaké pojítko, najdeme jej a situace se upraví. Je potřeba ale počítat s tím, že se na hledání řešení musíme zaměřit opravdu detailně a soustředěně, nesmíme svou pozornost zaměřit jinam a musíme mít jasně stanovený cíl a priority. Cesta této karty je dlouhá a namáhavá, nicméně k řešení vede.

 

Osmička Pohárů

Popisuje situaci, kdy jsme naprosto vyčerpaní a citově vyprahlí, neboť zjišťujeme, že jsme svůj čas a veškerou energii vyplýtvali směrem, ze kterého se nám nic nevrací. Karta často radí obrátit svou pozornost jinam, protože setrvávání v tomto stavu je jen ubíjející a nikam nevede. Osmička radí poohlédnout se zcela jinde, nové možnosti jsou pro nás samozřejmě připraveny, jen musíme být ochotní se za nimi vydat.

 

Devítka Pohárů

Je čistou a prostou radostí. Nic víc, nic míň. Karta nás nabádá, ať se radujeme z každé maličkosti, z každého úspěchu, ať nalézáme radost a potěšení ve všem, co nás nyní potkává. Devítka přináší libé pocity, které nejsou téměř ničím podmíněny, k této radosti není potřeba velkých úspěchů, vyvěrá z nás proto, že se zkrátka radovat chceme. Tímto chováním samozřejmě vyřazujeme velice pozitivní energii, což má dobrý dopad na všechno kolem nás. Zaměříme-li se na prožívání radosti, věci najednou půjdou lépe a jakoby samy.

 

Desítka Pohárů

V citové oblasti jsme dosáhli jakéhosi vrcholu, jsme v situaci, kdy máme všeho dostatek, lásku přijímáme i dáváme stejnou měrou, nezatěžujeme tím sebe ani naše protějšky, všechny city jsou upřímné, nezavazující a velice intenzivní. Hlídejme si tento stav, je velice vzácný a také křehký. Karta znamená schopnost milovat sebe i ostatní tak, aby se od nás této lásce všichni naučili.

 

 

Tímto máme dokončenou celou řadu Crowleyho Tarotu. I přesto, že jsme mu všichni věnovali jeden rok, je každé povídání velice stručné, významy jsou vysvětleny víceméně obecně. Každá z karet by stačila minimálně na jednu brožurku :)

Na rozloučení všem popřeji snad jen to, aby karty každému sloužily jako dobrý pomocník a rádce, zejména ale aby u každého byly prostředníkem k pochopení sebe samého...

Václavka

Zpět nahoru