Pokračování seriálu o numerologii - o pětkách

5

Obecný význam: citová hloubka a číslo změny

Pozitivní charakteristiky: Aktivní přístup, výkonnost, skromnost, vůle a odhodlání něčeho dosáhnout, nadšení pro věc, odhodlání, vytrvalost, cílevědomost, živost, touha po změně.

Negativní charakteristiky: Podrážděnost bez zřejmého důvodu, netrpělivost, náladovost, egocentrismus, nestálost, neklid, nevyrovnanost.

Pětka se obtížně charakterizuje, záleží hodně na ostatních číslech v datu a na tom, která část osobnosti převládne v povaze. Pokud je její energie dobře nasměrována, dokáže téměř cokoliv si usmyslí, lidé s pětkou mají velký vliv na ostatní a dokážou je nadchnout a strhnout pro svojí věc. Na druhou stranu jde často o lidi, kteří se na první pohled nedají snadno zařadit. Jsou nenápadní, ale dokážou velké věci. Pětka je také číslem svobody, kterou potřebují velmi nutně pro svůj zdravý rozvoj. Pětky jsou dále velmi soucitné a empatické osoby, které prožívají vše nejprve emocionálně, i když na povrchu to vůbec nemusí být znát.

Vibrační 5 a 5 jako partner

Lidé s pětkou jsou neklidní a plní různých emocí. Potřebují mít prostor pro to, aby si mohli všechno vyzkoušet na vlastní kůži. Problematická část je v tom rozporu mezi jejich schopností sebeprosazení a cílevědomostí na jedné straně a na druhé v potřebě svobody, touze po volnosti a nespoutanosti. Potřebují nutně přijít na to, jak dosáhnout rovnováhy nebo jak alespoň občas ventilovat svou touhu po svobodě. Pozor na to, aby se případné frustrace z toho rozporu nehromadily uvnitř, mohlo by to mít velmi špatné zdravotní následky. Také by toho neměla chtít od života příliš a měla by se naučit vážit si každodenních malých radostí.

Milují změnu a jsou to ti, kdo musí vyzkoušet jako první každou novou věc. Jejich touha po změně je může hnát z jednoho dobrodružství do dalšího. Jsou také velmi zvědaví a zvídaví. Jejich partneři by měli počítat s častou změnou práce, stěhováním nebo jinými změnami stavu. V partnerství je pětka upřímná a pokud dostane potřebnou volnost, dokáže být i stálá v manželství. V sexu může jít o velké experimentátory.

Poznámka: Našla jsem zajímavý text k pětkám jako dětem, ale není příliš povzbudivý. Mám doma taky jednu pětku, tak jsem zvědavá, jak to sedí u vás: Dítě pětka to rodičům neusnadňuje. Do všeho se plete, neustupuje ze svých pozic, nevzdává se, tlačí ostatní do kouta, aby mohlo definovat sebe sama. Cítí potřebu stanovit si vlastní rámec hodnot a potvrzovat si ho, ale zároveň zhodnotit žebříček hodnot lidí kolem sebe. Hraje si s rodiči a jestliže nejsou logičtí a nejednají v souladu s vlastními pravidly, využívá rozporů v jejich jednání až do krajnosti a za každou cenu je nutí zaujmout stanovisko. Zda se z pětky dítěte stane osobnost s otevřenou myslí nebo zabedněnec, záleží na jejích rodičích.

Ještě se někdo ptal, odkud čerpám. Tak hlavně je to knížka Čísla lásky od Robin Steinové, pak Velká kniha numerologie od Anny Šanové a pak okrajově Praktická kniha numerologie od Eleonoro Jakobi a pár dalších v angličtině.

Dál nás čeká 6.

Zpět nahoru