Milé přítelkyně, milí přátelé, opět se pokouším odhadnout, kam nás dovede nadcházející rok. Zkusím se zamyslet nad obecnými vlivy a tentokrát nově i nad vlivy jednotlivých měsíců.

Rok 2010 se součtem dostává k číslu tři. Rok tři je znamením pro nové nápady, pro myšlenkovou práci, pro nové postupy a vynálezy. Pro inovaci, jak v technice tak vespolečnosti. Je znamením pro využití naší intuice a sebevědomí. Budou se rozvíjet širší společenské vztahy. Budeme se snažit chápat dění ve společnosti, budeme o něm přemýšlet a rozhodovat se tak, aby to příznivě ovlivnilo náš život ve společnosti (jen mě tak napadá, že v ČR budou volby).

Jako jednotlivci budeme mít větší potřebu s lidmi komunikovat, a také nám tyto situace budou přinášet zátěž do našeho života. Bude proto přínosné se už teď zamýšlet nad tím, jak budeme relaxovat a také na kolik si tuto zátěž do svého života pustíme. Negativní zprávy nás zaplavují ze všech druhů médií, bude proto pro každého z nás velmi důležité nacházet i věci pozitivní. Jinak se necháme ovlivnit nepodstatnými věcmi a budeme vydávat síly na naprosto nedůležité záležitosti.

Tarotová karta je karta Velekněžky (a podvýznamy mincí, holí, mečů a pohárů). Rok bude příznový novým spojením. Sňatkům, společnictví v obchodě, ale také může znamenat možnost rozchodů. Je to právě vlivem Velekněžky, která ovlivňuje naše sebevědomí a vyšší já. Intuici, inspiraci a vize. Má pod kontrolou také emoce. Pro hodně lidí začne být důležité, jak věci cítí a na jejich základě budou jednat. Začnou emocím přikládat větší důraz. Jak jsem se nedávno dozvěděla, obzvláště pro druidy byla trojka mocným číslem. Je to vlastně společnost, kterou toto číslo představuje.

Když se podíváme do přírody je trojka číslem zrodu. Dva jedinci se spojí v pár a přijde nový život. Trojka. A tím vznik nového společenství. Komunikace je pro toto společenství velmi důležitá.


A nyní k jednotlivým měsícům, záměrně zkusím vyhledat ty pozitivní věci:

Leden - nám přidá další jedničku. Umocní tedy naše osobní pocity. Půjde o vztahy já versus společnost. Hodně lidí začne přehodnocovat svoje postavení v určitém společenství a získá i určité sebevědomí. Pro mnoho lidí to bude možnost nového začátku.

Únor - nám přidá dvojku. Umocní senzitivitu. Možná až přílišnou citlivost na emoční záležitosti. Jako kdyby všechno mělo být rozhodnuto teď a ne jindy.

Březen - podpoří inteligenci, studium, tvůrčí aktivity. Vše myšlenkové půjde skoro samo. Hodně budeme pracovat a tvořit pro sebe než pro společnost.

Duben - půjde o měsíc neutrální. Rozjezd nových projektů. (Tipla bych i jakýsi začátek volební kampaně ;) )

Květen - v tomto měsíci uvidíme výsledky našeho snažení od počátku roku. Zda držíme své záležitosti pevně v rukou. Dávala bych si pozor na stres. Na zátěž, kterou na nás najednou okolí bude směřovat. Nakolik si dokážeme život uřídit.

Červen - bude přinášet emoce a zvýšenou komunikaci v okruhu rodiny. Možná si budete domlouvat dovolenou, prázdniny a proto může být toto období pro rodinu emočně vypjaté.

Červenec - bude pro nás přílivem energie. Sluníčko možná způsobí bolesti hlavy a nebo zad. Ovšem červenec je jako stvořený k pohybu na čerstvém vzduchu. Sport v tomto měsíci je ideální.

Srpen - nám přijde pod ruku, jako měsíc, kdy můžeme spřádat svoje plány a vize. Můžeme začít vymýšlet nové nápady projekty. Bude to měsíc příznivý k organizování a k reorganizování společenství.

Září - by mohlo vést k nereálným očekáváním, zmatkům. Objeví se určitá bezradnost. Měli bychom si sáhnout do vlastního nitra, zda-li naše očekávání ve směru k okolí nebrzdí rozvoj. Zda-li bychom neměli přehodnotit svůj postoj, a pak teprve chtít po ostatních nějaké změny.

Říjen - umocní naše pocity z ledna. Budeme sebevědomější, budeme si víc věřit.

Listopad - mohou se u nás objevit výbuch vzteku. Emoce nás ovládnou více než jsme počítali. Budeme mít pocit, že nic není důležitější než my sami. Bude na nás tuto zkoušku ustát.

Prosinec - v tomto měsíci se znovu objeví a zesílí vlivy celého roku. Tedy zvýšená potřeba komunikace. Možná odešleme víc poetek a esemesek, možná konečně pochopíme, kam směřujeme. Možná objevíme to betlémské světlo v nitru každého z nás.


A najít svoje světlo v duši, naplnit srdce láskou a mysl pozitivním pohledem, to vše v novém roce vám přeje

Linka


Zpět nahoru